Vedelväetised

KAS-32

Ammooniumnitraadi ja karbamiidi vesilahuste segu (vahekorras 35,4% karbamiidi, 44,3% ammooniumnitraati, 19,4% vett, 0,5% ammooniaakvett). Vedela väetise tihedus on kuni 1,34 kg/m3. KAS on ainus lämmastikväetis, mis sisaldab kolme lämmastikuvormi:

  1. nitraatlämmastik - tagab kohese toime;
  2. ammooniumlämmastik - nitrifikatsiooniprotsessi käigus läheb üle nitraatvormi;
  3. amiidlämmastik - mullamikroobide tegevuse tulemusel läheb üle ammooniumvormi ja seejärel nitraatvormi.

KAS tagab taimede pikaajalise varustamise lämmastikuga. Vaba ammoniaagi puudumise tõttu KAS-i koostises ei aurustu see muldaviimisel õhku. Lämmastikukadu muldaviimisel ei ületa 10% kogulämmastikust.


KAS'i eelised:

  1. KAS'i muldaviimine vedelväetisena on palju ühtlasem võrreldes tahkete granuleeritud väetiste laotamisel;
  2. KAS'i muldaviimise saab ühendada pestitsiidide kasutamisega ühe mahutiseguna;
  3. Soovitatav on kasutada vegeteerivate taimede osaliseks väetamiseks. Sealjuures toimub samaaegselt nii mullakaudne kui ka juureväline toitmine;
  4. KAS'i muldaviimine sobib hästi koos mikroelementidega.

KAS'i saab kasutada järgnevatel aegadel ja meetoditel:

  1. Sügisel - peamise töötluse all;
  2. Kevadel - külvieelse töötluse all;
  3. Põllumajanduskultuuride vegetatsiooniperioodil - mullakaudseks ja juureväliseks toitmiseks.