Raps

 Kvaliteedinäitaja:   Piirmäär:
Õlisisaldus, min: 40%
Niiskus: 6% - 9%
Prügi, max 4%
FFA, max    2%
Klorofüll, max 30 ppm
Glükosinolaadid, max 25 mmol/kg
Eruukahape, max 2%

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.