Söödanisu

Kvaliteedinäitaja: Piirmäär:
Mahukaal, min 72 kg/hl
Prügi, max 4 %
Niiskus, max 14 %
Idanenud terad, max 8%
Fusarioos, max 0,1%Nisu baashinna korrigeerimine: 

 

Mahukaal, kg/hl 71,9-69,0 kg/hl hinnavähendus -3€,
68,9-67,0 kg/hl hinnavähendus -7€
Prügi hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i

 

Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine
0-25  0 €/t
26-50 -4 €/t
51-100 -8 €/t
101-150 -16 €/t
151-200 -20 €/t