Oder

 


SÖÖDAODER

Kvaliteedinäitaja:    Piirmäär:
Mahukaal, min   62 kg/hl
Prügi, max   4%
Niiskus, max   14%
Idanenud terad, max   8%
Fusarioos, max   0,1%

 

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.

Odra baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, kg/hl 62 61,9-59,0 kg/hl hinnavähendus -3€
58,9-57,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i


Tuulekaer, tk/kg     Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25   0
26-50   -4
51-100   -8
101-150   -16
151-200   -20