Eesti Lambakasvatajate Ühistu

Eesti Lambakasvatajate Ühistu asutati 14.aprillil 2016. aastal Võrus.

Ühistu asutati eesmärgiga suurendada lambakasvatajate tulukust lammaste kasvatamisel. Tulukuse suurendamise all peatakse silmas seda, et lambakasvatajad ise korraldavad läbi ühistu lammaste realiseerimist ja lammaste kvaliteediomaduste parandamist, mistõttu survestatakse hindade kujunemist turul lambakasvatajale sobivas suunas.

 

Koduleht: www.eestilammas.ee